Honowanie cylindrów
| Drukuj |

Jednym z najważniejszych zabiegów naprawy silnika jest regeneracja cylindra. Występyjące w nowoczesnych silnikach małe wartości tolerancji średnicy i odchyłek błędów kształtu otworu oraz wysokie wymagania co do jakości powierzchni cylindra stawiają przed zakładami zajmującymi się regeneracją silników coraz większe wymagania. Wykonanie cylindrów zbliżonych jakościowo do fabrycznych jest niemożliwe bez zastosowania nowoczesnej technologii honowania. Nie wystarczy już tylko zagładzić wytoczonego wcześniej cylindra usuwając naddatek o wartości 0.01÷0.02 mm.

Warstwa wierzchnia cylindra powinna posiadać strukturę materiału rodzimego, która jest wolna od mikropęknięć i zniekształceń struktury powstających zawsze podczas operacji wytczania. Także zawarty w żeliwie grafit powinien pozostać w stanie nieuszkodzonym.

 Niedopuszczalne jest  "zasmarowanie" powierzchni cylindra grafitem, podobnie jak struktura "płaszczowa" powierzchni cylindra. Oba zjawiska występują często podczas honowania ze zbyt dużym dociskiem osełek, najczęściej z zastosowaniem nieodpowiednich osełek diamentowych. Aby uzyskać strukturę materiału rodzimego wartosć usuniętego podczas honowania naddatku powinna wynosić około 0.07÷0.1 mm (na średnicy).

Honowany cylinder musi posiadać równomierną strukturę krzyżową o określonym kącie przecięcia rys. Struktura ta zapewnia występowanie podczas pracy silnika odpowiedniego smarowania w postaci tzw filmu olejowego oraz jest rezerwuarem oleju zapewniającego odpowiednie smarowanie podczas rozruchu zimnego silnika. Odpowiednia chropowatosć powierzchni pozwala także na lepsze dopasowanie się pierścieni tłokowych do cylindra , co jest szczególnie istotne w silnikach ZS.

 Zabieg szczotkowania cylindra wykonany po honowaniu polepsza jakość powierzchni wyoblając ostre krawędzi i wymiatając mikrowióry oraz luźne cząstki pozostające w dolinach siatki.

Firma SUNNEN oferuje kompletną technologię honowania w skłąd, której wchodzi automatyczna, uniwersalna honownica, głowice honujące, osełki do honowania oraz olej honowniczy. Nowoczesna honownica SV-10 umożliwia szybką obróbkę cylindrów, bez konieczności wytaczania przy regeneracji na następny "nadwymiar", zapewniając wymagane przez producentów silników wartości tolerancji średnicy i odchyłek błędów kształtu (kołowość, walcowość), odpowiednią chropowatosć powierzchni i strukturę warstwy wierzchniej cylindra oraz powtarzalność tych parametrów w każdym obrabianym cylindrze.

Ponieważ honownica SV-10 wykrywa błędy kształtu cylindra i automatycznie je usuwa wykonanie dokładnego cylindra jest szybkie i łatwe nawet dla niedoświadczonego operatora. Proces honowania jest szybki i umożliwia usunięcie naddatku wielkości 0.25 mm w czasie około 1.5 minuty.

Honownica SV-10 może być wyposażona w głowice nowego typu DH przeznaczone do honowania "kruchymi" osełkami diamentowymi lub w głowice z osełkami ceramicznymi typu CK i MPS. Głowice z osełkami diamentowymi polecane są dla honowania seryjnego natomiast głowice z osełkami ceramicznymi dla zleceń jednostkowych. Zastosowane przez SUNNEN "kruche" osełki diamentowe zapewniają czyste skrawanie żeliwa, nie powodując zniekształceń warstwy wierzchniej. Aby honować cylindry nieprzelotowe i z otworami poprzecznymi występującymi w silnikach do łodzi i skuterów śnieżnych i wodnych świetnie nadają się głowice typu MPS.

PRODUKTY:

SV-10 Honownica do cylindrów NC


SV-410 Honownica do cylindrów CNC
Uniwersalne głowice do honowania
Sprawdź chropowatość swoich cylindrów

ul. Odrowąża 13
03-310 Warszawa
Polska
tel.: 022-814-34-28